Forsiden

Nyheter

Denne uken er det nettvettuke her på Gjettum skole

Vi har fått besøk av barnevakten.no som har snakket med elevene om å ha et bevisst mediebruk. Elevene har jobbet med opplegg i klasserommet, hvor de har hatt samtaler om caser og ulike problemstillinger elevene kan møte i hverdagen, og laget en film/digital presentasjon om nettvett.
16.11.2017

Velkommen til temakveld - digital skolehverdag

Vi ønsker å gi foreldrene ved Gjettum skole en god forståelse av hvordan vi jobber med skolearbeidet i en digital skolehverdag.Vi ønsker også å gi et bedre grunnlag for å støtte elevene i deres læringsarbeide. Derfor inviterer vi til temakveld 30.nov kl 18.30. Her kan du se agenda og resten av invitasjonen:
Les mer »  13.11.2017

Foreldreundersøkelsen 2017

I perioden 17. november - 10.desember gjennomfører Gjettum skole årets foreldreundersøkelse. Foreldrene på 9.trinn inviteres til å delta. Her kan du lese om undersøkelsen. Ditt bidrag er viktig for oss.
Les mer »  08.11.2017

Kjære foreldre

Som foreldrer er du den viktigste ressursen for ditt barns læring og utvikling. Viser du interesse og engasjement for skolen, vil barnet ditt gjøre det beste. Her kan du se hvilke gode råd tryggkontaktene i Bærum gir dere:
Les mer »  08.11.2017

Referat fra FAU-møter...

... legges på ITSL - rommet for hele skolen - mappen FAU.
08.11.2017

Nettvettuke ved Gjettum skole

Oktober var måneden for datasikkerhet i Norge. I uke 46 (15.- 20.november) vil vi følge opp videre. Da skal vi jobbe mye med nettvett i alle klassene på skolen. Målet med uka er å øke elevenes bevissthet slik at elevene bruker sosiale medier på en god måte uten digitale ulykker. Vi starter med et foredrag ved Ragnhild Jansen fra Barnevakten.no. Videre plan handler om å jobbe med caser og problemstillinger elevene møter løpende i hverdagen. Vi avslutter med et allmøte mandag 20.november. Dette er et meget sentralt tema som med fordel kan følges opp hjemme.
06.11.2017

Desember på Gjettuim skole

I desember måned har skolen noen felles aktiviteter som er preget av at julen står for døren. Her kan du lese hva det er:
Les mer »  27.10.2017

Halloweenfest for 8.trinn

Torsdag 26.oktober kl 18.00 - 20.30 inviteres elevene på 8.trinn til Halloweenfest på Gjettum skole. Det er valgfagsgruppa sal og scene som har regien denne kvelden. Det blir ulike aktiviteter og konkurranser. Beste kostyme premieres. Klassen med flest fremmøtte premieres også. Inngang 20 kr. Velkommen!
25.10.2017

Følg oss-boks til forsiden

Følg oss...

Følg gjettumskole på Twitter Følg rss-strømmer fra Gjettum skole

Trygt skolemiljø

Trygt skolemiljø brosjyre
Meld fra om mobbing
lenke til nullmobbing.no

TRYGG - RAUS - MODIG

Mobilskole, bilde med lenke

 03686

Kontaktinformasjon

Postadresse
Gjettum skole
Bærum kommune   
1304 Sandvika
epost

Besøksadresse
Vallerveien 133 
1346 Gjettum

Telefon: 67 50 65 00

Kontortid
man-tors: 0800 - 1530
fredag: 0900 - 1500
stengt i skolens ferier

Biblioteket: 67 50 65 03

Ved henting av gjenstander
utenfor kontortiden, må
skolen varsles om tidspunkt
på forhånd, slik at tilsyns-
vakten kan være behjelpelig
.

Kalender (5 uker)

DatoTil datoTidTittel
November
23.11.17FAU-møte kl 19.00
30.11.1718:30Foreldreskole om digital skolehverdag
Desember
01.12.1710.trinn,terminprøve ENGELSK
06.12.1710.trinn terminprøve MATEMATIKK
07.12.17Foreldremøte 10.trinn
22.12.1702.01.18Juleferie

Foreldrepulsen

472017.jpg

Har du hørt om X-plan?

Av og til kan barn havne i situasjoner de opplever som skremmende eller vanskelige å komme seg ut av. Da kan det være godt med en avtale som lar foreldrene forstå at barnet trenger hjelp.
Les mer »   15.11.2017
462017.jpg

Det psykososiale skolemiljøet

Et nytt regelverk om skolemiljø fastslår at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Les mer »   10.11.2017

Fra itslearning

Informasjonsskriv

Varsle mulig overgrep på nett?

2009-09-05 23:56:17

Varsling av mulige overgrep på nett
(les mer om "Rød knapp")